Disclaimer

Het kan voorkomen dat de informatie die op Reizen-naar-Afrika.nl voorkomt niet overeenkomt met de werkelijkheid. Dit kan onder andere een gevolg zijn van veranderingen op websites, misinterpretaties of van het feit dat de door Reizen-naar-Afrika.nl verschafte informatie gevoelig is voor verandering. Reizen-naar-Afrika.nlaanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door070-488 het gebruik maken van of vertrouwen op de door of namens haar verschafte informatie en/of het op enige andere wijze gebruik maken van de website.

Reizen-naar-Afrika.nl verkoopt geen producten/diensten die eigendom zijn van ZReizen-naar-Afrika.nl. De verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden, rechten en plichten die ontstaan bij de overeenkomsten tussen vragers en bieders liggen derhalve niet bij Reizen-naar-Afrika.nl. Reizen-naar-Afrika.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door het niet, of niet tijdig, leveren van goederen en/of diensten dan wel het leveren van goederen en/of diensten die gebrekkig500-201 zijn partijen die op of via Reizen-naar-Afrika.nl vermeld worden, dan wel schade ontstaan als gevolg van andere oorzaken die verband houden met het gebruik van Reizen-naar-Afrika.nl

Deel dit met anderen!
 • digg Disclaimer
 • delicious Disclaimer
 • facebook Disclaimer
 • twitter Disclaimer
 • googlebookmark Disclaimer
 • addtofavorites Disclaimer
 • email link Disclaimer
 • hyves Disclaimer
 • linkedin Disclaimer
 • googlebuzz Disclaimer
 • live Disclaimer
 • rss Disclaimer
top