top

Autoreizen in Tanzania

In Tanzania wordt er wordt links gereden aangezien het verkeer in Tanzania Right Hand Drive (RHD) is. Het wordt over het algemeen afgeraden om zelf in Tanzania rond te gaan rijden omdat de omstandigheden erg verschillen van het verkeer in Nederland. Ook de hulpverlening is uiterst beperkt in Tanzania. Een locale chauffeur weet hoe hij met de omstandigheden om moet gaan en het is dus een stuk verstandiger om met zo iemand een autoreis in Tanzania te maken. Een geldig rijbewijs en een internationaal rijbewijs is vereist, wanneer je beslist toch zelf de auto te besturen en voor tijdelijke invoer van een eigen auto is een carnet de passage vereist.

 Autoreizen in Tanzania

 

Wegennet
Er zijn gebieden zonder verharde wegen in Tanzania en het wegennet is niet erg groot. Slechts een deel van de wegen in Tanzania is geasfalteerd. En op de rest van de wegen is in de regentijd echt een 4×4 noodzakelijk als u wilt autoreizen in Tanzania. De bestaande hoofdwegen vormen doordat het land vrij groot is, toch een vrij groot netwerk van bijna 7.000 kilometer verharde weg. Met name naar Kenya, Uganda en Rwanda, lopen hoofdwegen, maar Burundi, de DRC en Mozambique zijn amper aangesloten op het Tanzaniaanse wegennet. Er zijn  internationale verbindingen met Zambia en Malawi. Niet naar alle regio’s is het wegennet doorlopend. Want alleen vanuit Dar es Salaam lopen verharde wegen, die overgaan in zandwegen, een eind buiten de stad. Een losliggend netwerk van verharde wegen ligt vaak wel in de verschillende regio’s, maar deze zijn vaak in slechte staat. Een tijdrovende zaak is het lange-afstandsverkeer in Tanzania.

De Dar es Salaam is de belangrijkste verharde weg naar de hoofdstad Dodoma over 450 kilometer. Niet ver van de grens met Kenya loopt langs de kust een verharde weg naar Tanga, die weer een aftakking heeft naar Arusha. Dit is in de omgeving van de Kilimanjaro die ook naar de grens met Kenya verhard doorloopt, deze sluit zich aan op de hoofdweg naar Nairobi, perfect voor autoreizen in Tanzania. Er is ook een verharde route tot aan Mbeya, dit is niet ver van de grenzen met Zambia en Malawi in Tanzania.

Autosnelwegen zijn er niet in Tanzania. Voor regionale standaarden is het wegennet in de grootste stad Dar Es Salaam behoorlijk modern met veel verharde wegen, fatsoenlijke rijbaanscheidingen, verlichting, trottoirs en wegindelingen.

Routes
T1 Dar es Salaam – Morogoro – Mbeya – Tunduma (gr. Zambia): 1.000 km
T2 Chalinze – Segera – Arusha – Namanga (gr. Kenya): 650 km
T3 Morogoro – Dodoma – Singida – Lusahunga – Rusumo (gr. Rwanda): 1.100 km
T4 Mutukula (gr. Uganda) – Biharamulo – Mwanza – Sirari (gr. Kenya): 820 km
T5 Arusha – Dodoma – Iringa: 700 km
T6 Makambako – Songea – Mingoyo – Mtwara: 860 km
T7 Dar es Salaam – Lindi – Mingoyo: 480 km
T8 Mwanza – Nzega – Tabora – Rungwa – Mbeya: 890 km
T9 Biharamulo – Lusahunga – Kanyani – Sumbawanga – Tunduma (gr. Zambia): 950 km
T10 Mbeya – Kasumulu (gr. Malawi): 90 km
T11 Nyakasanza – Kobero (gr. Burundi): 50 km
T12 Songea – Mbamba Bay: 180 km
T13 Segera – Tanga – Horo horo (gr. Kenya): 150 km
T14 Singida – Babati: 180 km
T15 Himo – Taveta (gr. Kenya): 20 km
T16 Mikumi – Mahenge: 260 km
T17 Makuyuni – Musoma: 440 km
T18 Manyoni – Tabora – Kanyani: 520 km
T19 Kanyani – Kigoma – Manyovu (gr. Burundi): 140 km
T20 Sumbawanga – Kasesya: 100 km
T21 Himo – Tarakea (gr. Kenya): 50 km
T22 Rungwa – Itigi – Mkiwa: 200 km
T23 Mpanda – Ipole: 280 km

Deel dit met anderen!
 • digg Autoreizen in Tanzania
 • delicious Autoreizen in Tanzania
 • facebook Autoreizen in Tanzania
 • twitter Autoreizen in Tanzania
 • googlebookmark Autoreizen in Tanzania
 • addtofavorites Autoreizen in Tanzania
 • email link Autoreizen in Tanzania
 • hyves Autoreizen in Tanzania
 • linkedin Autoreizen in Tanzania
 • googlebuzz Autoreizen in Tanzania
 • live Autoreizen in Tanzania
 • rss Autoreizen in Tanzania

Laat een bericht achter

top